За нас

Mobzzo - облачна уеб базирана информационна система за управление на дейностите свързани с платено паркиране. Системата е предназначена да оптимизира цялостния процес в предприятието свързан с мониторинг и контрол на платено паркиране.

Системата позволява дигитализиране на инфраструктурата на предприятието свързана с управление на паркинг върху цифрова картова подложка. Разделена е на два модула: административен модул – предназначен за служители на предприятието. Чрез него се осъществява контрол върху цялостния работен процес. Паспортизира се инфраструктурата и се конфигурира системата според действащата нормативна уредба и правила в съответната община. Дава подробна статистическа информация за избран от потребителя интервал от време. Позволява контрол върху изпълняваните от служители дейности; модул Инспектори – позволява проверка дали е заплатена таксата за паркиране, чрез LPR (разпознаване на регистрационен номер) функция с един клик и дава възможност за издаване на фиш от мобилен принтер. Модула е достъпен, чрез мобилно приложение, след като служителите се идентифицират с потребителско име и парола

Мобилното приложение има публична част достъпна за гражданите, която могат да свалят от Google Play за android или App Store за iOS напълно безплатно. Приложението улеснява заплащането и спазването на правилата за градско париране.