Често задавани въпроси

В: КАК ДА ДОБАВЯ КРЕДИТНА КАРТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПАРКИРАНЕ?

О1: натиснете върху бутона „Добавете кредитна карта за плащане“ (фиг.1) намиращ се на началната страница.

След което ще видите екрана за въвеждане на данни за картата. Попълнете посочените полета и натиснете бутона „ЗАПАЗЕТЕ КАРТАТА“ (фиг.2)

Фиг.1

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.2

О2: Натиснете бутона за избор на меню в горния ляв ъгъл (фиг. 3). Изберете от менюто „карти“ (фиг.4). Ще видите екран съдържащ информация за Вашите карти. Натиснете бутона за въвеждане на карта намиращ се долу в ляво на екрана (фиг.5). След което ще видите екрана за въвеждане на данни за картата. Попълнете посочените полета и натиснете бутона „ЗАПАЗЕТЕ КАРТАТА“ (фиг.6). След като картата е въведена ще се появи в екрана за картова информация (фиг.5)

Фиг.3

Фиг.3

Фиг.4

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.5

Фиг.6

Фиг.6

В: КАК ДА ДОБАВЯ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА МПС?

О1: От началния екран натиснете бутона „Добавете кола“ показан на Фиг. 7. Въведете желания от Вас номер и натиснете бутона „Добавете кола“ (Фиг. 8).

Фиг.7

Фиг.7

Фиг.8

Фиг.8

О2: Изберете менюто от горния ляв ъгъл на началния екран (Фиг.9). Изберете секция „Автомобили“ (Фиг. 10). Ще видите екрана съдържащ информация за автомобилите (фиг.11), натиснете бутона в долния десен ъгъл. Въведете желания от Вас номер и натиснете бутона „Добавете кола“ (Фиг. 12).

Фиг.9

Фиг.9

Фиг.10

Фиг.10

Фиг.11

Фиг.11

Фиг.12

Фиг.12