Начин на действие

Както се вижда от приложените фигури, интелигентната система за управление на паркинг и паркиране в градска среда има множество камери (4), разположени на различни локации и мобилни потребителски устройства, включващи мобилни устройства за граждани (3) и мобилни устройства за администрация (2), които имат двупосочна връзка с отдалечен сървър (1) с онлайн платформа за управление и контрол на паркоместа. Към всяка камера (4) има самостоятелно устройство за обработка на изображения (9), което е вградено в камерата (4) или е външно за нея.  На отдалечения сървър (1) са разположени модул за следене свободните места за паркиране (1.1), модул за плащане (1.2), модул SMS и известия(1.3), модул за санкциониране (1.4), административен модул (1.5). Мобилните потребителски устройства включват мобилни устройства за граждани (3) и мобилни устройства за администрация (2). Мобилните устройства за граждани (3) са с възможност за навигация, извършване на плащания, получаване и изпращане на известия, достъп до справочна информация за направените действия. Мобилните устройства за администрация (2) са с вграден принтер и  са с възможност за следене на потребителя, за проверка на регистрационни номера и документи, за издаване и връчване на документи, за санкциониране. Отдалеченият сървър с онлайн платформа (1) има двупосочна връзка с устройства за закупуване на билети (5), разположени в близост до местата за паркиране, със административен сървър (7), с процесор за заплащане (6) и с процесор за обработка на SMS (8).