Предимства

За гражданите

 • Плащате така, както желаете – чрез SMS, картови плащания, кешово.
 • Електронен билет – намалява наполовина времето и разстоянието за закупуване на билет
 • Дигитални абонаменти карти – подаване и плащане на заявление за абонамент през приложението. Без да се налага да ходите до общината
 • Плащане на глоби за паркиране с 1 клик
 • Автоматично удължаване на времето за паркиране
 • „Push“ известия до потребителите, когато е нужно
 • Повторно използване на данните
 • (номер на кола, картова информация, профилна информация и др.)
 • Информация за правилата за паркиране на много градове в едно приложение

Контрольори

 • Проверка на регистрационни номера чрез LPR
 • Проверка на инвалидни карти Disability card verification
 • Проверка на абонаменти
 • Автоматизирано отпечатване на документи
 • Комуникация между екипите с един клик
 • История на действията

Екипи за репатриране/поставяне на скоба

 • Всички задачи визуализирани върху цифрова картова подложка
 • Приемане/отказване на заявки с един клик
 • Автоматизирано отпечатване на документи
 • Получаване на картови плащания

За Общината

 • Следете всички плащания на едно място – SMS, картово, кешово
 • Електронна карта за паркиране – не е необходимо посещаването на място от гражданина
 • Електронен билет за паркиран
 • Продажба на билети в търговската мрежа
 • Оперативен център – визуализация на цялата информация в реално време.
 • Дефиниране на локалните правила за паркиране
 • Дефиниране на глобите (текстове и стойност)
 • Динамично създаване на улични паркинги и зони за паркиране
 • Без ограничение в броя потребители
 • Без нужда от инвестиция
 • Плащате толкова колкото използвате
 • Поддръжката е включена в цената
 • Лесен за употреба интерфейс за различните потребители, според нуждите им
 • Без скрити карти